Tuning Windows czyli jak usprawnić naszego OS - Jak uczynić Windows bezpieczniejszym, wydajniejszym i ergonomicznym.

3 - Usługi Windows po raz pierwszy czyli najpierw backup service.

     Wszelkie prace naprawcze w Windows warto poprzedzić stosownym backupem. Nie inaczej jest w przypadku usług czyli services Windows. Usługi są krytycznym zestawem ustawień, a ich nieprawidłowa modyfikacja może doprowadzić do totalnej padaczki zarówno PC jak i jego posiadacza.

     Aktualny stan usług: rodzaj, tryb pracy łatwo zapisać uruchamiając poniższy skrypt (VBS). Po jego uruchomieniu na Pulpicie zostanie zapisany plik rejestru z aktualna listą usług i ich parametrami uruchamiania. Nazwa utworzonego pliku będzie miała format: Services_Backup_rrrr-mm-dd__hh;mm,ss.REG

backup services (2).jpg

     Gdyby zatem się zdarzyło wykonać  Wam nieodpowiednie zmiany (osobiście bądź też przez złośliwy czy nieodpowiedni program) istnieje możliwość szybkiego powrotu do ustawień pierwotnych. Zalecam zatem stosowanie poniższego skryptu podczas instalacji oprogramowania (przed i po), a następnie porównywanie plików czyli wykonanych zmian w usługach np. za pomocą programu WinMerge.

 

Skopiuj zawartość poniższego okna, wklej do pliku tekstowego i zapisz np. pod nazwą: ! Usługi - backup services.VBS

backup services (1).jpg

zwracam uwagę na rozszerzenie !!!   VBS a nie TXT:

Gotowy plik (ZIPfile) można też pobrać z :

! Usługi - backup services.VBS.zip